Regional Team

Region 7 Team 2019

Region 7 Team 2019

2018 Region 8 Championships

2018 USA Diving Region 7 Championships

Region 8 Team 2015

Region 8 Team 2015

Region 8 Team 2015

Region 8 Team 2015

Summer Region 5 Championships

Summer Region 5 Championships

2014 Spring Region 5 Championships @ Northwestern

2014 Spring Region 5 Championships @ Northwestern

2014 Spring Region 5 Championships

2014 Spring Region 5 Championships

Region 5 Champs Iowa City, IA summer 2013

Region 5 Champs
Iowa City, IA
summer 2013

Region 5 Champs St. Peters, MO Spring 2013

Region 5 Champs
St. Peters, MO
Spring 2013

Region 5 Champs Brown Deer, WI Summer2011

Region 5 Champs
Brown Deer, WI
2011